Left
Right

Máy bắn đinh Ryobi Airwave Coil Nailer

Máy bắn đinh Ryobi Airwave Coil Nailer
 
Máy bắn đinh Ryobi Airwave Coil Nailer
 
Ryobi RA-NC1565-K Air Coil
 
đinh là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ hội thảo với một máy nén khí.
Cháy nhựa và dây điện chiếu móng tay (15 độ)
Coil loạt móng tay: 32-65 mm
điều chỉnh độ sâu nhô lên để kiểm soát độ sâu của lửa
công suất tạp chí: 250-300 móng
Bao gồm Nitto-phong cách phù hợp
Các đơn vị bắn nhựa 15 độ và dây chiếu móng tay cuộn dây dao động 32-65 mm cho phù hợp với một loạt các ứng dụng buộc.
Nó được hoàn chỉnh với một trường hợp thực hiện đúc bền, Nitto-phong cách phù hợp và công cụ dầu.