Left
Right

Máy bắn đinh Ryobi Airwave RA-NBA1832-S Air Brad

Máy bắn đinh Ryobi Airwave RA-NBA1832-S

Các Ryobi RA-NBA1832-S Air Brad đinh / kim bấm 2 trong 1 là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ hội thảo với một máy nén khí. Các đơn vị bắn C1 móng loạt brad từ 15-32mm cũng như 6000 series mặt hàng chủ lực vương miện hẹp khác nhau, từ 16-32mm, để phù hợp với một loạt các ứng dụng buộc.Nó đi kèm với một túi nylon mang bền, 500 20mm C1 móng tay brad, 500 22mm 6000 kẹp loạt, Nitto-phong cách phù hợp và công cụ dầu.
 
Máy bắn đinh Ryobi Airwave RA-NBA1832-S Air Brad
 
thông số kỹ thuật
brad và 6000 series hẹp mặt hàng chủ lực vương miện
Brad móng khoảng: 15-32mm, phạm vi chủ yếu: 16-32mm
điều chỉnh độ sâu nhô lên để kiểm soát độ sâu của lửa
công suất tạp chí: 100 móng tay / mặt hàng chủ lực
Bao gồm Nitto-phong cách phù hợp