Left
Right

Máy bắn đinh Ryobi Airwave RA-NBS1664-S

Máy bắn đinh Ryobi Airwave RA-NBS1664-S

100nail hoặc công suất tạp chí 100staple
Khả năng tương thích với móng tay C1 brad giữa 15mm và 50mm
Khả năng tương thích với Cseries Brad móng giữa 32 và 64mm
Khả năng tương thích với 6000 mặt hàng chủ lực loạt giữa 16mm và 40mm
 
Máy bắn đinh Ryobi Airwave RA-NBS1664-S
 

Thông số kỹ thuật

  • Loại Collation: gỗ dán
  • Góc Collation: 0 độ
  • Công suất: 100
  • Dryfire Lockout: Không
  • Depth Adjustment: Có
  • Kích thước đầu vào khí: 5.35mm (1/4 ")
  • Kích thước ống khí: 9.52mm (3/8 ")
  • Tiêu thụ không khí: 1.5L / chu kỳ at6.9 bar (100 psi)
  • Làm việc nhiều áp lực: 4,8-8,3 bar (70 - 120 psi)
 
Ryobi được biết đến với công cụ chất lượng và phần cứng và giá trị lớn, do đó hãy chắc chắn rằng bạn đầu tư vào các công cụ quyền lực đó sẽ có được công việc thực hiện thời gian và thời gian một lần nữa.