Left
Right

Máy hút thổi bụi Ryobi RBV 2400ESMP

Máy hút thổi bụi Ryobi RBV 2400ESMP

MODEL: RBV2400ESMP Sự mạnh mẽ Ryobi 2400W Blower chân không cung cấp hiệu suất cao mỗi lần. Không một mảnh đứng một cơ hội chống lại ấn tượng tốc độ không khí 375km / h của sản phẩm này và quạt kim loại khó khăn. Cho dù bạn đang thanh toán bù trừ đi một số lá đi lạc hay dọn dẹp sau một MOW, quạt điện này sẽ có được công việc làm.
 
Máy hút thổi bụi Ryobi RBV 2400ESMP
 

Thông số kỹ thuật

  • Air Velocity: 375 km / h
  • Khối lượng không khí: 16 m3 / min
  • Lớp phủ: Có
  • Lớp phủ Ratio: 16: 1
  • Bag: Có