Left
Right

Máy rửa xe áp lực Homelite HPW 2600PSI

Máy rửa xe áp lực Homelite HPW 2600PSI
 
Các Homelite HPW2600 Xăng Pressure Washer là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ hộ gia đình muốn thực hiện nhiệm vụ làm sạch ngoài trời khác nhau. Các đơn vị được trang bị động cơ 4 thì đáng tin cậy mà là cả hai mạnh mẽ và dễ dàng bắt đầu. Nó bao gồm một 7,6 mét được gia cố ống cho phép các đơn vị để xử lý một loạt các nhiệm vụ làm sạch.
 
Máy rửa xe áp lực Homelite HPW 2600PSI
 
 
Động cơ mạnh mẽ - 4 thì, 173cc
máy bơm trục cam Durable
On-board phụ kiện và lưu trữ ống
khung mạnh mẽ với bánh xe lớn cho phong trào dễ dàng