Left
Right

Súng bắn đinh pin Ryobi R18N16G

Súng bắn đinh pin Ryobi R18N16G
RYOBI 18V ONE + Hệ thống có hơn 40 công cụ làm việc với nền tảng pin cùng, đem lại cho bạn sự linh hoạt tối hậu trong việc lựa chọn công cụ để có được công việc của bạn thực hiện. Bạn có thể có được thực hiện nhiều hơn trong thời gian ít hơn và cải thiện hiệu suất của tất cả các công cụ RYOBI 18V bao giờ thực hiện. Không có vấn đề làm thế nào bạn thêm nó lên, ONE + là một trong những hệ thống mang lại nhiều hơn nữa.
 
Súng bắn đinh pin Ryobi R18N16G
 
Thông số kỹ thuật
Nguồn: Pin
Loại pin Pin (Lithium)
Điện áp 18 Volts
Dây khóa kéo dài 19-65 mm
Tạp chí Công suất 100
Dryfire Lockout Có
Depth Adjustment Có
LED Light Có